Sociālo tīklu mārketings

Pirms 10 gadiem izdzirdot vārdu salikumu „sociālie tīkli”, iespējams, mums nebūtu ne jausmas, kas tie tādi ir, taču šodien digitālās informācijas laikmetā tie jau ir mūsu dzīves sastāvdaļa, kas paver plašas uzziņu, komunikācijas un multivides iespējas, tām strauji attīstoties un pilnveidojoties. Sociālajos tīklos ar savu eksistenci apliecina teju ik viens – sākot ar skolas vecuma bērniem beidzot ar vecvecākiem vai pašnodarbinātām personām un beidzot ar lieliem starptautiskiem holdingiem.

Sociālie tīkli uzņēmumiem sniedz plašas iespējas vecināt savu atpazīstamību, celt tēla un zīmola vērtību, veicināt preču un pakalpojumu noietu tirgū, brīvu komunikāciju ar sociālo tīklu lietotājiem, iegūt jaunus klientus un veidot sadarbības un biznesa saikni ar citiem uzņēmumiem un organizācijām. Svarīgi ir atzīmēt, ka sociālo tīklu izmaksas ir nelielas, salīdzinot ar tradicionālo mārketingu, savukārt efektivitāte ir ļoti augsta. Vērtīgs faktors ir tiešās komunikācijas iespējas starp uzņēmumu un patērētāju, tādējādi izvairoties no augstām izmaksām, ko veido reklāmas baneri vai reklāmraksti interneta portālos, medijos un presē.

Sociālos tīklos ikdienas notiek milzīga informācijas aprite, taču ne vienmēr tā sasniedz konkrēto mērķauditoriju un dod vēlamos rezultātus. Tas atkarīgs no dažādiem faktoriem, kā piemēram, informācijas satura kvalitāte, vizuālais noformējums un citiem. Lai optimizētu un pilnveidotu Jūsu uzņēmuma sociālo tīklu kontus esam izstrādājuši sistemātisku mārketinga plānu ar mērķi gūt maksimālu atdevi no sociālajiem tīkliem Jūsu uzņēmuma atpazīstamības un tēla, efektīvas Jūsu piedāvāto pakalpojumu vai produktu reklāmas, esošo un topošo klientu komunikācijas un piesaistes nodrošināšanai.

Zemāk varat iepazīties ar sociālo tīklu mārketinga plāna attīstības posmiem:

  • Uzņēmuma produktu un pārstāvētās nozares izpēte
  • Komunikācijas stratēģijas izstrāde
  • Ilgtermiņa mērķu definēšana
  • Uzņēmuma kontu izveide sociālajos tīklos
  • Uzņēmuma konta dizaina izveide un pielāgošana
  • Satura veidošana un izvietošana sociālajos tīklos