Pakalpojumi

Mājas lapa

Uzņēmuma jaunas mājaslapas izveide, ar multimediju iespējām (foto, video, audio), sociālo tīklu (facebook, draugiem, twitter u.c.) integrāciju, ērtu piekļuvi un vienkāršotām rediģēšanas iespējām. Tāpat var piedāvāt hostinga pakalpojumus, kā arī Jūsu mājaslapas uzturēšanu un regulāru atjaunināšanu.

Sociālo tīklu mārketings

Pirms 10 gadiem izdzirdot vārdu salikumu „sociālie tīkli”, iespējams, mums nebūtu ne jausmas, kas tie tādi ir, taču šodien digitālās informācijas laikmetā tie jau ir mūsu dzīves sastāvdaļa, kas paver plašas uzziņu, komunikācijas un multivides iespējas, tām strauji attīstoties un pilnveidojoties. Sociālajos tīklos ar savu eksistenci apliecina teju ik viens – sākot ar skolas vecuma bērniem beidzot ar vecvecākiem vai pašnodarbinātām personām un beidzot ar lieliem starptautiskiem holdingiem.

Sociālie tīkli uzņēmumiem sniedz plašas iespējas vecināt savu atpazīstamību, celt tēla un zīmola vērtību, veicināt preču un pakalpojumu noietu tirgū, brīvu komunikāciju ar sociālo tīklu lietotājiem, iegūt jaunus klientus un veidot sadarbības un biznesa saikni ar citiem uzņēmumiem un organizācijām. Svarīgi ir atzīmēt, ka sociālo tīklu izmaksas ir nelielas, salīdzinot ar tradicionālo mārketingu, savukārt efektivitāte ir ļoti augsta. Vērtīgs faktors ir tiešās komunikācijas iespējas starp uzņēmumu un patērētāju, tādējādi izvairoties no augstām izmaksām, ko veido reklāmas baneri vai reklāmraksti interneta portālos, medijos un presē.

Sociālos tīklos ikdienas notiek milzīga informācijas aprite, taču ne vienmēr tā sasniedz konkrēto mērķauditoriju un dod vēlamos rezultātus. Tas atkarīgs no dažādiem faktoriem, kā piemēram, informācijas satura kvalitāte, vizuālais noformējums un citiem. Lai optimizētu un pilnveidotu Jūsu uzņēmuma sociālo tīklu kontus esam izstrādājuši sistemātisku mārketinga plānu ar mērķi gūt maksimālu atdevi no sociālajiem tīkliem Jūsu uzņēmuma atpazīstamības un tēla, efektīvas Jūsu piedāvāto pakalpojumu vai produktu reklāmas, esošo un topošo klientu komunikācijas un piesaistes nodrošināšanai.

Zemāk varat iepazīties ar sociālo tīklu mārketinga plāna attīstības posmiem:

  • Uzņēmuma produktu un pārstāvētās nozares izpēte
  • Komunikācijas stratēģijas izstrāde
  • Ilgtermiņa mērķu definēšana
  • Uzņēmuma kontu izveide sociālajos tīklos
  • Uzņēmuma konta dizaina izveide un pielāgošana
  • Satura veidošana un izvietošana sociālajos tīklos

Reklāmas sociālajos tīklos un Adwords

Latvijā sociālajam tīklam Facebook ik mēnesi ir 600 000 – 700 000 aktīvo lietotāju vecuma grupā virs 18 gadiem. Tas ir lielisks mārketinga instrumets, kas pareizi izmantots var sasniegt augstus rezultātus. Šī interneta mārketinga kanāla specifika ļauj nogādāt reklāmu ļoti personīgā veidā konkrētajai mērķauditorijai.

Latvija ir viena no vadošajām valstīm pasaulē attiecībā uz Twitter lietotāju skaitu pret  kopējo interneta lietotāju skaitu valstī. Latvijā zīmolu, kas izvērš savas aktivitātes Twitter vidē pārstāvniecība ir ļoti liela. Daži zīmoli jau tagad diezgan plaši un radoši izmanto Twitter piedāvātās auditorijas uzrunāšanas iespējas. Ar Twitter reklāmas palīdzību var sasniegt daudz lielāku auditoriju, precīzāk izvēlēties mērķauditoriju un atbilstošo uzrunāšanas veidu.

Google Adwords reklāmas ir viens no efektīvākajiem interneta mārketinga instrumentiem jebkuras nozares uzņēmumam. Šādas reklāmas nodrošina iespēju piesaistīt jaunus klientus un palielināt mājaslapas apmeklētāju skaitu. Reklāmas efektivitāte balstās uz precīziem atslēgvārdiem konkrētā uzņēmuma mērķauditorijai, kas meklē konkrētu preci vai pakalpojumu konkrētā laikā un vietā.

Publicitāte

Publicitāte interneta portālos un medijos. Ar preses relīžu palīdzību iespējams iegūt plašu publicitāti sākot ar nelieliem nozares portāliem, beidzot ar lieliem un populāriem interneta medijiem. Ar preses relīzes palīdzību Jums ir iespēja informēt savus klientus, sadarbības partnerus un sabiedrību par uzņēmumam svarīgiem notikumiem, sasniegtajiem rezultātiem vai nākotnes plāniem. Katra preses relīze tiek veidota atbilstoši ziņojuma mērķiem, lai tā sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju un pamudinātu to rīkoties.